Ježiš

Ježišov otec

Pri zvestovaní sa hovorí:

"Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni teba, a preto aj to, čo sa z teba svätého narodí, bude sa volať Syn Boží." (Luk. 1,35)

Aj Lukášovo evanjelium poukazuje na to, že otcom Ježišovým je Duch Svätý. To je potrebné brať doslova.