MP3

Anjelské chóry a hudba sfér
Biochémia siedmich planetárnych kovov
Čo zo starej múdrosti potvrdila súčasná veda
Duševné zdravie a zmysel života. Franklova logoterapia
Ekpyrósis-periodický svetový požiar v dejinách ľudstva a v dejinách prírody
Jak zkloubit hierarchický rozměr společnosti s rovností a proč je to potřebné
Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku
Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize
Kto je archanjel Uriel? Rekonštrukcia zlomkov starej múdrosti
Poslanie umenia
Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike
Prečo záleží na kráse. Krása ako zvestovateľka zmyslu života
Psychologické príčiny v dejinách
Spoločnosť v zrkadle dejín umenia
Vnútorná sloboda jednotlivca
Znovuobjavenie anjelov – slovanská odpoveď západnej vede

Biochémia siedmich planetárnych kovov. Pohľad alchýmie a pohľad moderný

7. decembra 2011. Západočeská univerzita, Plzeň.

Na sedem kovov známych v staroveku sa alchýmia dívala ako na korešpondencie siedmich duchovných archetypov symbolizovaných planétami. Alchymická koncepcia kovov pravdivo zachytáva rad ich vlastností, ktoré boli objavené až v 20. storočí pomocou prístrojovej techniky. Tieto poznatky umožnili alchymistom čiastočne úspešne liečiť. Nie je zrejmé, ako toto poznanie získali a prečo kovy vykazujú práve tieto vlastnosti a funkcie v živých systémoch.

MP3