Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Strelca

V prípovedi, ktorá sa vzťahuje k nálade Strelca, je najprv vyjadrená základná téma pôsobnosti jeho síl.

rast dosahuje sily bytia,
vývoj dosahuje fyzického bytia v jeho pevných tvaroch, ktoré sú zrkadlením záveru doterajšieho vývoja - "konca ciest Božích".

v jestvujúcom odumiera moc rastu:
vo všetkom jestvujúcom, vo všetkom vonkajšom bytí odumiera sila vnútorného vývoja. To je druhá stránka svetového procesu - akonáhle dynamika vývoja stuhne do tvaru, stráca silu premeny a odumiera.

dosiahnutím končí slasť úsilia:
radosť z tvorenia, slasť úsilia dosahuje svoj cieľ - ako Strelcov šíp. To je však tiež záver určitej vývojovej etapy - čo sa stalo formou, čo stuhlo do tvaru, patrí minulosti. Vo vnútornej aktivite tým bolo dosiahnuté nulového bodu.

vo vládnucej sile vôle životnej:
Teraz opäť prichádza k slovu nová aktivita, nový impulz zjasnenia vôle, pokojné sústredenie sily, konsolidácia vlastného bytia (u rastlín napr. v podobe semena), a tak sa zachováva minulé pre budúcnosť.

v umieraní dozrieva sveta beh:
To dosvedčuje predovšetkým smrť na Golgote, ktoré prináša nekonečnú spásu sveta.

podoby miznú v podobách:
Zmyslom smrti je, aby formy večne nezostávali bez premeny, musia miznúť, aby ustúpili novým tvarom. Nemiznú teda v ničotu, ale v nové podoby. Smrť je len prostriedkom prírody k tomu, ako mať viac života. Vedomie tejto skutočnosti je veľkou útechou pri pohľade na umieranie vo svete. V boji s týmito silami smrti a v úsilí o ich premoženie je potrebné, aby sa jedno bytie otváralo druhému, aby nezostávalo uzavreté v sebe ako monáda, ale cítilo sa spriaznené s druhými, pretože patria k rovnakému svetovému základu. Preto nasleduje strhujúce napomenutie:

jestvujúci, vyciťuj jestvujúce!
Každé bytie nech cíti a chápe iné bytie. Tak sa napĺňa pôsobnosť síl Strelca.