Ďalšie témy

Myslím svoje myšlienky

Myslím svoje myšlienky.

Ja som myšlienka

myslená hierarchiami kozmu.

Moja večná bytosť pozostáva v tom,

že myslenie hierarchiou

je večné.

A keď budem raz premyslený jednou z kategórií hierarchií,

potom budem odovzdaný -

(Ako ľudská myšlienka

učiteľom je odovzdávaná žiakovi) -

kategórii inej,

aby ma táto v mojej večnej, pravej bytosti

myslela ďalej.

Tak pociťujem seba

v myšlienkovom svete kozmu.