Človek

Zmysel pre teplo

Každá látka, ktorá má v sebe teplo, musí ho vydať. Teplo si nemožno ponechať natrvalo. Označujeme človeka spoločne s vtákmi a cicavcami ako teplokrvné živočíchy. Majú svoju vlastnú termoreguláciu. Človek je sám o sebe hrejúcim slnkom, ktoré ale nesvieti. Naše telo musí slábnuce teplo vždy znovu dopĺňať. Horšie sú na tom studenokrvní tvorovia. Tí sú, čo sa týka tepla, úplne závislí na svojom okolí. Čím chladnejšie je, tým sú pomalšie ich pohyby. Je zaujímavé, že medzi týmito tvormi, nájdeme i také, ktoré samy vydávajú svetlo: hlbinné ryby, sépie, svetlušky. My ľudia, žiadne svetlo nevydávame. Máme však schopnosť si udržovať svoju teplotu.

Tepelný zmysel súvisí so slnečným znamením Leva. Chlad zastavuje čas. Čo je účelom našej chladničky? Zastaviť podľa možnosti čas. Všetky procesy, i rozkladné, sa skoro zastavia. V súvislosti s teplom treba uvažovať o všetkom, čo súvisí so zmenou, pohybom, prúdením a dianím. Pomyslite na mihotavé plamene tancujúce v krbe. Čím je teplejšie, tým rýchlejšie sú tieto procesy. Tento dynamický prvok nemožno oddeliť od sily a energie. Takýto zážitok sily chýba u všetkého, čo sa spája len so svetlom a farbami. Inou stránkou tepla je, že všetko rozťahuje. Pokiaľ zahrievame železo, zväčšuje sa jeho objem. Pri veľkom žiare sa pevné látky tavia a pri ešte väčšom sa dokonca vyparujú. Stávajú sa tak ľahšími, pohyblivejšími, menej viazané zemskou tiažou. Strácajú ohraničenosť.

Teplo všetko prestupuje. Ako ľahké je zatieniť svetlo, tak ťažké je zadržať teplo. Niektoré látky síce vedú teplo pomalšie než iné, ale nakoniec rovnako prenikne všetkým. Aká je podstata tepla? Čo to je, čo všetkým prestupuje? Hovoríme o tepelnej výmene, napr. keď dáme kovovú lyžičku do horúceho čaju. Čo to ale znamená? Nejde tu o vnem tepla, ale o podstatu tepla, ktorá sa tu predáva. Podstata tepla a jeho prejav, ktorý vnímame, spolu úzko súvisia. Túto podstatu možno charakterizovať ako entuziazmus. To znamená "byť v bohu". Pokiaľ ma niekto pre niečo zapáli, tak tým nemyslíme predanie merateľného množstva tepla. Niekto môže zahriať moje ruky. Ale keď zapáli srdce, je to niečo iné. Prebudí vo mne moju vlastnú aktivitu, moju samostatnosť a chuť sa na niečom spolupodieľať.

Aj keď nám niekto zahreje ruky, je to podnet udržovať svoje ruky teplé sám. Keby som vedľa tepla druhého nepostavil svoje vlastné, prehrial by som sa, ochorel a dostal možno horúčku. Naše telo neznáša cudzie teplo. Vonkajšia teplota sa nemôže dostať do tela veľmi hlboko. Vonkajšie teplo nám teda slúži ako podnet k vlastnej aktivite. Pre vnútorné prežitie musíme teplo vytvárať z vlastnej vnútornej aktivity. V antroposofii nazývame vnútorný organizmus, díky ktorému sa človek pohybuje na základe svojich vlastných impulzov, astrálne telo, ktoré je tiež zdrojom zmyslového ústrojenstva pre teplo.

Používame termín teplokrvní živočíchovia. Nie náhodou tu spájame teplo s krvou. A krv tiež nie je náhodne červená. Červenú prežívame ako teplú farbu. Červeň krvi vzniká v temnote: - na rozdiel od zelene rastlín - v kostnej dreni, s pomocou železa. Toto železo dopravuje kyslík, ktorý vdychujeme, všade po našom tele a umožňuje tak tvorbu tepla.

Rudolf Steiner označuje zmysel pre teplo ako najskôr utvorený ľudský zmysel. Jeho pôvodné umiestnenie bolo v hornej časti hlavy. Poznáme ho ako tretie oko, ktoré ale nebolo v skutočnosti nikdy okom. Ešte dnes môžeme tento orgán nájsť u jašteríc: nachádza sa pod lebečnou klenbou, kde je v tých miestach malý otvor. Vyzerá to tak trochu ako oko. Jašterice ním môžu vnímať infračervené žiarenie, čo znamená teplo. Je to teda zmysel pre teplo. U človeka to v lemurskej dobe bol orgán, ktorým si hľadal na Zemi tie najlepšie miesta, na ktorých by sa cítil dobre. Tento orgán vtedy slúžil k prežitiu.

V priebehu vývoja sa tento orgán vytratil. Stala sa z neho malá žľaza: epifýza alebo šišinka. Zmysel pre teplo je prazmyslom - schopnosťou, na ktorej sú založené všetky ďalšie zmyslové orgány. Je podstatou každého zmyslového orgánu, že vyžaruje záujem. Naše prvé oko zmizlo, ale jeho pôsobenie je základom všetkých zmyslových vnemov. Dvanásť zmyslov je dvanástimi spôsobmi vnímania tepla, dvanástimi spôsobmi nadšenia svetom. Znamením zmyslu pre teplo je Lev. Astrálne telo a bezprostredný záujem o svet, naša pozornosť patrí k zmyslu pre teplo.