Človek

Závrat

Zmysel pre rovnováhu

Je jasné, že rovnováhu môžeme udržiavať iba voči príťažlivosti. Nemožno udržať rovnováhu v stave beztiaže. Pomocou hmatu si uvedomujeme svoj telesný dom, pomocou životného zmyslu zakúšame jeho aktuálny stav, pomocou zmyslu pre pohyvb v tomto dome bývame - lebo, keď sa hýbeme, bývame tým vo svojom tele. Pomocou zmyslu pre rovnováhu sa vydávame von do sveta, pokiaľ možno po pevnej zemi, lebo len na nej sa cítime doma. Vo vode udržať rovnováhu je oveľa ťažšie.

Zmysel pre rovnováhu patrí k znameniu Strelca. Máme rovnovážne zmyslové ústrojenstvo. Jedná sa o tri polkruhové kanáliky, oblúkové chodbičky, ktoré sú umiestnené kolmo k sebe. Díky nim sa orientujeme v priestore. Rovnováhu držíme díky nášmu okoliu. Môžem tu stáť vzpriamene preto, lebo moja bytosť vypĺňa celú túto miestnosť. Nadzmyslovo sú veci veľmi pružné. Aj keď kráčame po vonku, naša bytosť si 3 s týmto veľkým priestorom poradí - dosahuje až k hviezdám. Keď som v miestnosti, tak sa rozprestriem len medzi štyri steny. Ale vždy vypĺňam priestor.

Udržovať rovnováhu je predpokladom dobrého telesného pocitu. Pokiaľ nedokážeme držať rovnováhu, cítiť priestor, je to nepríjemný pocit. Nutne sa potrebujeme zmocniť aspoň kúska priestoru. Díky zmyslu pre rovnováhu máme možnosť zaujať svoje vlastné stanovisko. Vďačíme mu za to, že máme zmysel pre bytie, pocit, že niečo je. Ako to, že môžem povedať: Tam stojí strom, tam beží pes, a pritom mať istotu, že všetko ostatné skutočne existuje? Pretože mám svoje stanovisko, ale nezostávam sám v sebe, vidím i všetko ostatné ako existujúce v spoločnom priestore. Súvisí to z znamením Kozorožca.

Štyri zmyslové orgány - hmat, životný zmysel, zmysel pre pohyb, zmysel pre rovnováhu - nazýval Rudolf Steiner telesnými alebo fyzickými zmyslami, pretože poskytujú predovšetkým základnú orientáciu týkajúcu sa nášho tela. Týmito štyrmi zmyslami sme zásadným spôsobom spojení so svojím telom.