Človek

Zmysel pre reč

Zmysel pre reč, zmysel pre myslenie a zmysel pre ja sú zmyslové orgány, ktoré v podstate objavil až Rudolf Steiner. Zmysel pre reč alebo tiež zmysel pre slová znamená, že vôbec počujeme reč ako reč, že poznáme, že niekto hovorí nejakou rečou. Je to komunikačný zmysel, zmysel pre kontakt. Môžete si povedať: Jasne, že počujem reč, mám predsa sluch! Steiner poukázal na veľký rozdiel medzi tým, či počujeme hudbu, alebo reč. Ak si v rádiu naladíme dve stanice, jednu s neznámou hudbou a jednu v reči, ktorú nepoznáme, aj keď nepoznáme ani hudbu ani reč, okamžite rozlíšime, čo je hudba a čo je reč.

Zmysel pre reč súvisí so znamením Blížencov. Reč nevytvárame sami. Tým, kto naším prostredníctvom formuje reč, sú Archanjeli. Archanjeli nemajú na rozdiel od Anjelov za úlohu zaoberať sa vývojom jednotlivých ľudských bytostí. Každý máme svojho Anjela, ale nie svojho Archanjela. Archanjeli doprevádzajú vývoj celých ľudských skupín, jazykových skupín, ku ktorým patríme, v ktorých sa cítime doma.

Skúste si predstaviť, že keď počúvate nejakú reč, načúvate zároveň Archanjelovi, ktorý vedie skupinu ľudí, ktorý nás, aj keď z odstupu a nie tak bezprostredne ako náš Anjel, viac - menej utvára skrze reč. Lebo reč je utvárajúca. Celková štruktúra utvárajúca človeka je veľmi zložitá a hlboká a má veľa čo do činenia s jazykom, v ktorom daný človek vyrástol.

Keď touto cestou prenikáme hlbšie k podstate jazyka, môžeme nakoniec dospieť do sveta Archanjelov. K tomu musíme nechať samých seba na boku, nechať stranou svoje pocity, nesústrediť sa na svoje vlastné nástroje, ale na nástroje bohov, Archanjelov. Oni sú duchom národa a duchom jazyka. Skrze jazyk je s nami spojený príslušný Archanjel. Zmysel pre reč súvisí so znamením Blížencov.