Človek

Ľudská forma je vytvorená podľa zverokruhu
Trojčlennosť človeka
Trojčlennosť hlavy
Súvislosti medzi planétami, rastlinami a ľudskými orgánmi

Trojčlennosť človeka

- je vytvorená z vesmíru, ktorý na človeka pôsobí, keď je človekom hlavy;
- potom sa utvára vo vnútri, iba v korešpondencii s vonkajším svetom, keď je človekom hrude;
- a nakoniec sa tým, že sa začleňuje do pozemského sveta, vytvárajú končatiny a látková výmena, je teda človekom končatín a látkovej výmeny.

Trojčlennosť človeka môžeme pozorovať ešte v inej súvislosti. Keď sa človek narodí, sú v ňom uložené štyri počiatočné silové impulzy. Tie potom rozvíja, ale tu je v určitom zmysle celým človekom, ostatných osem článkov predstavuje rudiment. Hlava je celým človekom, ostatné články sú k nej rudimentárne pripojené. Človek hrude predstavuje opäť celého človeka, len štyri počiatočné silové impulzy a štyri posledné sú rudimentárne. Tiež človek končatín je celým človekom, len hruď a hlava predstavujú rudiment.

Tak sú vo vnútri vlastne traja ľudia:
Človek hlavy je pretvorením predchádzajúcej inkarnácie.
Človek hrude je terajšou inkarnáciou.
A to, čo človek robí, ako je činný vo vonkajšom svete, čo sa vyjadruje najmä v jeho končatinách a výmene látok, ho zasa prenáša do budúcej inkarnácie.

Až k Raku sme hlavou atď. Toto členenie máme z nebies, bez vlastného pričinenia.