Človek

Čuch

Ďalšími štyrmi zmyslami - čuch, chuť, zrak, zmysel pre teplo - sa spájame so svetom. Nazývame ich duševnými zmyslami. Pri čuchaní vdychujeme, musíme niečo, čo je vonku, prijať do seba. Tu nemáme do činenia so žiadnou hranicou. Nemáme dojem: teraz som na niečo narazil! Máme tu dojem, že nás niečo premáha, prepadá. Vôňa alebo zápach nás vždy premôžu, podmania si nás. Hovorievame: Samochvála smrdí! Alebo určitá záležitosť nie je úplne čistá, že smrdí. Čiže v súvislosti s moralitou používame pojmy spojené s čuchom. Díky čuchu vnímame na Zemi hodnotu vecí. Deťom hovoríme - to je fuj - učíme sa, čo je fuj a čo voní.Keby sme sa ako dieťa nenaučili rozlišovať odporné a dobré, nemohli by sme v neskoršom živote prežiť žiadne morálne kvality.

Čuch patrí k zmameniu Škorpióna. Zvieratá nemajú nos. Čo vyjadruje náš nos? Nič nie je na človeku tak charakteristické ako nos. Môžeme si všimnúť u hercov, že keď sa nechcú da poznať, nepomôže im zmena hlasu ani výrazu tváre, vždy budú trochu k poznaniu. Pokiaľ si vezmú kúsok plastelíny a zmenia tvar svojho nosu, stanú sa inými. Poznávame jeden druhého podľa nosu. Ako vidíme orgán, ktorému vďačíme za svoje mravné cítenie, je umiestnený na presne vybranom mieste. Nemôže byť nikde inde ako v nose, pretože práve tu je človek skutočne človekom.

V miestach, kde sa nachádza čuch, pracuje človek na vývoji nového orgánu, ktorý sa nazýva dvojlistý lotos alebo čelová čakra. Aj keď miesto je v duchovnej oblasti zavádzajúci pojem - len ťažko ho budeme vyjadrovať v centimetroch - môžeme povedať, že dvojlistý lotos vzniká tam, kde sa postupne bude stále viac a viac vytrácať čuchový orgán. Už dnes je tento lotos orgánom, ktorým tvoríme hodnotové súdy. Týmto orgánom môžeme rozlíšiť podstatné od nepodstatného a dobré od zlého. Napr. vám niekto daruje knihu. Založíte ju niekde, pretože vás v tom čase neoslovila. Jedného dňa ju zoberiete do ruky a ko v nej listujete, zistíte, že je zaujímavá. Úsudok o tom, čo je podstatné, vzniká postupne. Najrýchlejší úsudok vzniká na základe pozemského mozgu, zatiaľ čo úsudok tvorený naším budúcim orgánom trva dlhšie.

Štyri duševné zmysly vytvárajú v duši určitú úsudky. Čuch rozvíja díky pachovému vnímaniu usudzovanie o dobre a zle. A oblasť v ktorej sa to odohráva, nazývame dušou vedomou. Duša vedomá a vôľa patrí k čuchu. Človek si musí vytvoriť vlastným úsilím nový orgán - dvojlistý lotos. Na ňom závisí naša budúcnosť. S ním je vedený súčasný boj ledzi morálnym a nemorálnym. Protisily sú veľmi silné. Odporujúce mocnosti nasadzujú všetky prostriedky, abyn ľudské morálne cítenie zničili.

Vidíme, že ako najvyššia morálka platí to, čo činí väčšina - to, čo sa robí. To je zreteľne vidieť napr. u otázky potratov. Tam vidíme mohutný útok odporujúcich mocností na náš nový orgán pre morálny úsudok, ktorý má vzniknúť, a ktorý je zatiaľ prítomný ako zárodok. Iste to cítite - morálne usudzovanie nevzniká v dave, je to niečo individuálne, niečo, za čo musí každý niesť zodpovednosť sám. Čuch súvisí so znamením Vodnára, ktoré je obrazom človeka. A nos je ľudský, nos je človek. Vodnár je obrazom človeka, ktorý sa vyvíja a ktorý nesie za Zem svoju zodpovednosť.