Svety

Tretia oblasť - pravzory všetkého duševného

Tu je živel jemnejší než v oboch prvých oblastiach. Keby sme chceli použiť prirovnanie, mohli by sme ho označiť za ovzdušie ríše duchov. Všetko, čo sa odohráva v dušiach oboch ostatných svetov, má tu svoj duchovný náprotivok. Všetky city,vnemy, city, inštinkty, vášne atď., sa tu vyskytujú ešte raz v duchovnej podobe. Atmosferické deje v tomto ovzduší odpovedajú strastiam a radostiam tvorov v ostatných svetoch.

Ako tichý vánok sa tu objavuje tiché túženie niektorej ľudskej duše, ako búrlivý závan výbuch vášne. Kto je schopný si tvoriť predstavy o tom, čo sa tu uplatňuje, preniká hlboko do smútku a stonania všetkého stvorenia, keď sústredí na ne svoju pozornosť. Dá sa tu napr. hovoriť o ničivých búrkach so šľahajúcimi bleskami a rachotom hromu, a keď pátrame po príslušných súvislostiach, zistíme, že sa takýmito búrkami vyjadrujú vášne nejakej bitky zvádzanej na Zemi.