Svety

Štvrtá oblasť - pravzory usporiadajúce pravzory spodných oblastí

Pravzory štvrtej oblasti nemajú priamy vzťah k druhým svetom. V istom zmysle sú to bytosti, ktoré ovládajú pravzory troch spodných oblastí a sprostredkujú ich spojitosť.

Zaoberajú sa preto usporiadaním a zoskupovaním týchto im podriadených pravzorov. Z tejto oblasti tak vychádza činnosť obsiahlejšia než z dolných oblastí.