Svety

Šiesta oblasť

V šiestej oblasti ríše duchov bude človek uskutočňovať svojimi činmi to, čo je najprimeranejšie pravej podstate sveta.

Lebo nebude môcť vyhľadávať to, čo bude jemu ku prospechu, ale iba to, čo sa má diať v zmysle správneho postupu svetového poriadku.