Svety

Siedma oblasť - hranica troch svetov

Siedma oblasť duchovného sveta vedie až k hranici troch svetov. Človek sa tu ocitá tvárou v tvár životným jadrám, ktoré sú presádzané z vyšších svetov do troch, ktorými sa teraz zaoberáme, aby v nich plnili svoje úlohy. Keď človek stojí na hranici týchto troch svetov, poznáva i sám seba vo svojom vlastnom životnom jadre. To znamená, že všetky životné záhady týchto troch svetov musia byť pre neho vyriešené. Svojím pohľadom je schopný obsiahnuť všetok život týchto svetov.

Schopnosti duše, ktorými dospieva k zážitkom v duchovnom svete, ktoré sú tu opísané, nie sú vo fyzickom živote za bežných životných pomerov prístupné ľudskému vedomiu. V nevedomých duševných hlbinách pracujú na telesných orgánoch, ktorými človek dosahuje vedenia o fyzickom svete.