Svety

Prvá oblasť - pravzory fyzického sveta

Aj v ríši duchov musíme rozoznávať istý počet stupňov alebo oblastí, keď sa máme v nej orientovať. Ani tu si to nesmieme predstavovať, podobne ako v duševnom svete, že by jednotlivé oblasti snáď boli ako vrstvy naskladané nad sebou, ale že sa vzájomne prestupujú.

Prvá oblasť duchovného sveta obsahuje pravzory fyzického sveta, pokiaľ tento svet nie je nadaný životom. Nájdeme tu pravzory nerastov, tiež i pravzory rastlín. U tých však len ich fyzickú stránku, teda iba pokiaľ neuvažujeme ich život. Stretávame sa tu i s fyzickými formami zvierat a ľudí. Tým nie je ale vyčerpané všetko, čo sa v tejto oblasti vyskytuje. Je možné ju prirovnať k pevnine fyzickej Zeme.

Jej vzťah k svetu fyzických telies sa dá popísať iba pomocou prirovnania. Predstavu o tom si môžeme utvoriť asi takto: Predstavme si nejaký ohraničený priestor vyplnený fyzickými telesami najrôznejšieho druhu. A teraz si tieto fyzické telesá odmyslime a miesto nich si predstavme dutiny tých istých tvarov. Ale myslime si, že priestory medzi nimi, skôr prázdne, sú vyplnené najrôznejšími formami, ktoré majú najrôznejšie vzťahy k predchádzajúcim telesám. Veci a bytosti stelesnené vo fyzickom svete sa tam vyskytujú ako dutiny, ako prázdne priestory. A v priestore medzi nimi sa odohráva pohyblivá činnosť pravzorov a duchovnej hudby. Pri fyzickom stelesnení sa tieto dutiny vypĺňajú fyzickou hmotou. Kto by sa pozeral do priestoru súčasne fyzickým i duchovným zrakom, videl by fyzické telesá a medzi nimi pohyblivú činnosť tvoriacich pravzorov.