Svety

Druhá oblasť - pravzory života

Druhá oblasť ríše duchov obsahuje pravzory života. Ale tento život tu tvorí dokonalú jednotu. Prúdi duchovným svetom ako jeho tekutý živel, dalo by sa povedať, že pulzuje všetkým ako krv. Dal by sa prirovnať k moru a vodstvám fyzickej Zeme. Spôsob, ako je rozčlenený, sa ale podobá skôr rozčleneniu krvi v živočíšnom tele než rozčleneniu morí a riek.

Plynúci život, utvorený z látky, z ktorej pozostávajú myšlienky, tak by sa dala označiť táto druhá oblasť. Sú tu obsiahnuté prvotné tvorivé sily pre všetko, čo sa objavuje vo fyzickej skutočnosti v podobe živých bytostí. Ukazuje sa tu, že všetok život je jednotou, že život v človeku je spriaznený so životom všetkých ostatných tvorov, ktorí obývajú Zem spolu s ním.