Starý zákon

Vývoj starých Hebrejov

Hebrejský národ sa vyvíjal tak, že prežitky duše získané za spánku sa neprejavovali pri dennom prežívaní. Teda to, čo človek za spánku získal z duchovného sveta, nesmelo prejsť do oblasti bdenia, ale pristupovalo k človeku zvonka. K tomu bol tento národ vyvolený.

Stará jasnozrivosť musela byť potlačená a na jej miesto vstúpilo postupne jasné predmetné vedomie.