Poznanie

Nepredpojatá otvorenosť
Nová úloha sympatie a antipatie
Nový vzťah k slasti a bolesti
Usporiadané myslenie
Zákony krásy a dobra
Význam kladenia otázok
Jednanie z večnej podstaty vecí

Význam kladenia otázok

Keď pozorujem kameň, rastlinu, zviera, človeka, mal by som si pripomínať, že v tom všetkom ku mne prehovára niečo večné. Mal by som si klásť otázku, čo večného žije v pominuteľnom kameni, v pominuteľnom človeku? Čo pretrvá ich dočasný zmyslový prejav? Nemali by sme si myslieť, že takéto zameranie k večnosti nás odcudzí tomuto svetu. Naopak. Každý lístok, chrobák nám odhalí nespočetné tajomstvá, keď k nim neobrátime iba oči, ale prostredníctvom očí aj ducha. Každý farebný odtieň, každé zvýšenie alebo klesnutie hlasu zostanú pre naše zmysly niečím živým a vnímateľným. A kto nemá zmysel pre to, aby pozoroval očami aj veci najmenšie, nepríde k duchovnému zreniu.

Záleží na zmýšľaní, ktoré si v tomto smere dáme. Ako ďaleko dospejeme, závisí na našich schopnostiach. Našou starosťou bude iba to, aby sme konali to, čo je správne, a všetko ostatné prenechali vývoju. Najskôr sa musíme uspokojiť s tým, že budeme svoju myseľ obracať k tomu, čo je trvalé. Keď tak učiníme, práve tým nám vzíde poznanie trvalého. Musíme čakať až nám bude dané. A v príslušnú dobu bude dané každému, kto trpezlivo čaká a pracuje. Pri takýchto cvičeniach človek skoro spozoruje, aká sa s ním deje mocná premena. Učí sa považovať každú vec za dôležitú alebo nedôležitú už iba v tej miere, ako poznal vzťah tej veci k večnému. Dospieva k inému posudzovaniu a hodnoteniu sveta, než aké mával skôr.

Jeho cit dostáva iný vzťah k celému okoliu. Čo je pominuteľné, to ho už nepriťahuje iba samo o sebe, stáva sa to pre neho ešte článkom a podobenstvom sveta večnosti. A učí sa milovať toto večné, žijúce vo všetkých veciach. Učí sa oceňovať každú vec podľa jej skutočného významu. Ani pozlátko života neprejde okolo neho bez stopy, ale človek hľadajúci ducha už sa v ňom nestráca, ale ho poznáva v jeho obmedzenej hodnote. Vidí ho v pravom svetle. Zlým poznávajúcim by bol ten, kto by sa chcel pohybovať iba v oblačných výšinách a stratil by kvôli tomu vzťah k životu. Človek skutočne poznávajúci získa z tejto výšky, ku ktorej sa vypracoval, jasný rozhľad a správny citový prístup ku všetkému a tak bude môcť zasadiť každú vec na miesto, ktoré jej prináleží.