Poznanie

Vývoj myslenia
Vývoj cítenia
Vývoj chcenia

Vývoj myslenia

Bežné myslenie nemôže človeka zaviesť za tento fyzický svet. Napriek tomu však je myslenie prvým stupňom vývoja, ak sa má vystúpiť nad fyzický svet. Je to zdanlivý rozpor, ktorý sa nám však ihneď rozrieši. Človek by mal najprv vyvinúť myslenie oslobodené od zmyslovosti. Čo to znamená? Ak pozoruje človek svojimi zmyslami svet okolo seba, tak si vo svojich predstavách vytvára obrazy sveta, idey o svete. Vďaka týmto predstavám a ideám môže svet chápať. To však nie je od zmyslovosti oslobodené myslenie. Existuje aj iné myslenie, ktoré má svoj zdroj len v ľudskom vnútri, v ľudskej duši. Len je zďaleka v najväčšom okruhu ľudí toto od zmyslovosti oslobodené myslenie dnešnému človeku ešte veľmi málo známe, a keď niekedy k nemu niečo prenikne, potom to väčšinou odmietne, nechce to uznať.

Človek nemusí mať len myšlienky opreté o zmyslový svet, o to, čo vidí a počuje, privoniava a ochutnáva, môže mať aj myšlienky, ktoré vznikajú z vnútornej sily, ktoré nemôžu byť nikdy podnietené niečím vonkajším. Takéto myšlienky poskytuje matematika, geometria. Nikto nemôže v skutočnosti vonku vidieť naozajstný kruh, nikto nemôže vonku vidieť to, čo mu udáva zákonitosť: 2 x 2 = 4. Môžeme však čisto vnútorne poznať, že 2 x 2 = 4, alebo si môžeme zostaviť kruh vnútorným názorom, takže je čiara kruhu stále rovnako vzdialená od stredu. Keby sme napodobňovali v pojmoch len vonkajší kruh, tak by sme nikdy nemohli pravý kruh utvoriť. Môžeme však vytvoriť kruh v duchu, a tak si utvoriť zákony kruhu. Tak musíme vypracovať kruh z vlastného ducha. To je to, čo sa v tajných školách nazývalo myslením oslobodeným od zmyslovosti. Matematika nie je obľúbená, a predsa je jediným myslením oslobodeným od zmyslovosti, ktoré sa v našich školách realizuje.

O svete neprístupnom zmyslom sa môže niečo povedať len myslením oslobodeným od zmyslovosti. Preto je prvým školením výcvik myslenia, ktoré ešte len umožňuje vyvíjať myslenie a viesť k vlastnému nahliadnutiu do duchovných svetov.