Poznanie

Vedomie detí a vedomie starcov

Detský stav vedomia s živými snami, ktoré viedli aj k aktivite, platil za stav, kedy deti spočívali ešte napoly v predzemském živote, kedy ak niečo povedali, mohli povedať niečo, čo patrilo k božskému svetu. Ľudia deťom načúvali, pretože vedeli, že si so sebou prinášajú rôzne veci z božského sveta. Na deti sa vtedy pozeralo úplne inak.

Potom tu bol stav vedomia, keď už boli ľudia pozemskí, ale svojimi aurami ešte duševní. A potom tu bol stav vedomia starcov. Keď im ľudia načúvali, bolo im jasné: Tu sa dozvedáme niečo o duchovnom svete, tu nám oznamujú, čo sa deje v duchovnom svete. A o tých, ktorí v mystériách stúpali vyššie a vyššie, o tých sa hovorilo: Vo svojich päťdesiatich rokoch porazia to, čo je len slnečnej povahy, vstúpia do toho, čo má povahu vlastného duchovna, zo slnečných hrdinov sa stanú otcami - otcami, ktorí sú spojení s duchovnou pravlasťou ľudí.