Poznanie

Špiritistická seansa

Keď príde človek s ozajstným poznaním skutočností a podstaty javov na špiritistickú seansu, je najskôr udivený, ako sú všetci, ktorí tam v kruhu sedia a zúčastňujú sa špiritistickej manifestácie, obklopení tým, čo sa mu javí v podobe jedovatých rastlín. Každá špiritistická seansa je vlastne zarámovaná záhradou jedovatých rastlín, ktoré obrastajú špiritistickú spoločnosť, a z ktorých kvetov a plodov sa pozdvihujú démoni.

To pri špiritistickej seanse prežíva ten, kto nazerá do iných svetov. Prechádza vesmírnym živým plotom obklopujúcim špiritistickú spoločnosť, tvoreným jedovatými rastlinami, ktoré sú však pohyblivé akoby živé, ktoré v sebe majú niečo zvieracie. Len na ich formách poznáme, že to sú jedovaté rastliny. Práve na tom však môžeme vidieť, ako to, čo v tejto mediálnej forme pracuje, čo by v priebehu vývoja ľudstva malo prúdiť ďalej a čo by malo priniesť plody v budúcnosti, je zakliate v prítomnosti, do ktorej to nepatrí, a v tejto prítomnosti je rozvíjané ku škode ľudstva.