Poznanie

Vývoj ľudského vedomia
Prométheov dar ohňa
Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja
Spravodlivosť a Titani
Upútanie Prométhea na zemi
Íó ako staré obrazné vedomie

Spravodlivosť a Titani

Keď Grék zameral svoj pohľad na celú astrálnu prirodzenosť, vnímal: Keď sa pozrieme na človeka s jeho astrálnym telom, jeho ja - stojí tu vo svete, zažíva bolesť i radosť, koná dobro i zlo. Bolest a radosť, dobro a zlo vyžadujú vyrovnanie. Vyvoláva to neľúbosť v ľudskej duši, ak je dobro bez odmeny a úspechu, a ak je zlo nepotrestané či s neoprávneným úspechom. To, čo spôsobuje vyrovnanie medzi utrpením a radosťou, medzi dobrom a zlom, je spravodlivosť.

Keď sa však pozrieme po svete, hovorí si grécky génius, potom je spravodlivosť vo svete, v rámci ľudskej prirodzenosti a ľudského astrálneho tela, prítomná sprvu vo veľmi obmedzenej miere. Bezmocný je človek - to pociťoval grécky génius s ohľadom na spravodlivosť. Potom sa pozrie von do prírody, a hovorí: Vývoj je to, čo sa predstavuje našej duši vo východe a západe Slnka, v zrode a zániku rastlinného sveta, čo sa nám takto predstavuje, čo sa nedostane až nahor k astrálnemu telu, je všetko také, že v tom pôsobí niečo, čo je spojené s celým svetom ako čosi, čo je oveľa hlbšou spravodlivosťou, než môže človek vo svojej bezmocnosti uskutočniť. Vzhliadol hore a povedal si: Predsa musia existovať skryté sily a mocnosti, ktoré sú za tým, čo môžeme vidieť, a ktoré spôsobujú vyrovnanie. Tieto sily sú mocné v pomere k bezmocnému človeku, sú to sily spravodlivosti, takže ona všade vládne a dá sa počítať s týmito silami, ktoré s mocou a silou spôsobujú vyrovnanie a ktoré nepodliehajú ľudskej bezmocnosti. Sú skryté, avšak musia tu byť. K tým grécky génius pozeral a nazýval ich Titanmi z toho dôvodu, pretože nie sú ľudský bezmocní, a Themis, bohyňa spravodlivosti, patrí k zvláštnym ženským Titanom.

Tak sa pohľadu gréckeho génia naskytá všade panujúca spravodlivosť titanskej ríše. Potom však musí byť premenená v lásku. Musí do seba nasať hrejivý cit lásky. Preto nie je uctievaná Themis ako postava, ktorá preniká aj do človeka, ktorá vedie človeka k ideálu spravodlivosti, k láske, ale syn Themidy, Prométheus. On je tým, kto chápe človeka v jeho podstate. Kým Zeus patrí do ríše, ktorá vlieva múdrosť a vyrovnanie do ľudského poznania na zemi - nakoľko pripadá do úvahy to, čo je astrálne -, vlieva Prométheus do ľudského ja to, čo má toto ja priviesť ďalej.