Poznanie

Vývoj ľudského vedomia
Prométheov dar ohňa
Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja
Spravodlivosť a Titani
Upútanie Prométhea na zemi
Íó ako staré obrazné vedomie

Íó ako staré obrazné vedomie

V postave Prométhea grécka báj presne znázorňuje predvídavosť v ľudskej prirodzenosti. A to v tak ohromujúcej podobe podáva grécky autor tragédiou Aischylos v dráme "Spútaný Prométheus". Ak necháte na seba jadro tejto nádhernej drámy pôsobiť, uvidíte, ako sa stretávate s niečím, o čom sa dá povedať, že to vo svete existuje ako staré dedičstvo z dávnych časov. Iste, človek sa určitým spôsobom vyvíjal, ale všetok vývoj nepostupuje priamo vpred. Vždy tu sú časti zdedené zo starého vývoja, ktoré nezapadajú do neskoršej doby, tie vybočujú. Predstavte si bytosť so starym obrazným vedomím v našej dobe - tá bytosť by bola nemožná, v dnešnej dobe by sa nemohla vyznať. Má to zmysel, že sa ľudské duševné sily menia. Menia sa, aby sa prispôsobili príslušným pozemským pomerom. Obrazné vedomie je prispôsobené skorším pozemským pomerom.

Rozumové vedomie zodpovedá dnešnej dobe. Umelec to stvárňuje v postave Íji. Tá znázorňuje bytosť nachádzajúcu sa na stupni starého obrazného vedomia. Čo sa stane s tymto vedomím ak sa objaví v našej dobe? Zošalie! Čo nám má tento obraz povedať? Môže sa stať, že niekto bude mať schopnosť predchádzajúcej doby, schopnosť niečo vidieť, ale tieto schopnosti už dnes nie sú k ničomu. Sú omylom pre dušu.

Také vedomie, ktoré zostalo ako staré dedičstvo, takže sa tu objavuje omyl, klam, stvárňuje grécky génius tým, že Íó uzrie stookého Arga. Íji prichádzajú v ústrety obrazy. Sú to vsak mámenia, ilúzie. Aj keď by toto vedomie, keby sa chopilo dnešných ľudských duševných schopností, prepadlo šialenstvu, aj tak si nesmieme myslieť, že nemá svoj význam. To, čo dnešný človek vyvinul ako vyššie vedomie, sa chopilo len jednej časti ľudskej bytosti, totiž mozgu - a urobilo z neho svoj orgán. Íó však pracuje na človeku ešte aj dnes. V tom spočíva budúci ľudský vývoj: aby sa všetky sily, ktoré tu sú, mohli v neskoršej dobe objaviť v nových formách. Pokiaľ sa Íó so svojím vedomím starej doby objaví dnes, potom je šialená. Pokiaľ sa ale to v ľudskej prirodzenosti, čo pracuje podvedome, spojí s tým, čo je vyššou prirodzenosťou človeka, potom bude ľudský úsudok vedomý, Prométheus v ľudskej prirodzenosti bude vyslobodený. Grék umiestňuje celú túto vec do minulosti a ona sa tiež istým spôsobom k minulým udalostiam vzťahuje.