Poznanie

Vývoj ľudského vedomia
Prométheov dar ohňa
Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja
Spravodlivosť a Titani
Upútanie Prométhea na zemi
Íó ako staré obrazné vedomie

Prométheov dar ohňa

Ak by sme sa vracali pomocou bádania duchovnej vedy, tak by sme sa dostali ku všetkým stupňom ľudského vedomia, kedy tu ešte nebolo usudzovanie a zvažovanie. Zato tu však bolo obrazné vedomie, ktoré pôsobí tak, že ak sa stretne človek s nejakým dojmom, tak v ňom vystúpi obrazná predstava. On vedel pomocou obrazov, pomocou dojmov, ktoré obraz učinil na jeho cit, on vedel v tom starom vedomí, ktoré ako pozostatok, ako dedičstvo zostalo v sne zachované.

Všetko bolo vo vývoji, predovšetkým ľudské vedomie. To je vyjadrené skutočnosťou, že sa Zeus ujal vlády. Vedomie poskytuje stále viac miesta tomu, čo sa má vyvíjať smerom k úsudku, k zvažovaniu. Istota pohľadu, ktorú tieto obrazy sprostredkovávali sa vytratila. Človek ešte len začínal s prvými skutkami počítania a zvažovania. Ľudia s ohľadom na svoje staré vedomie otupeli. Už nedokázali chápať okolitý svet. Žili takmer neľudským spôsobom zo dňa na deň. Avšak z tejto otupenosti sa postupne vyvíjalo to, čo bolo prítomné v prvých počiatkoch, a čo v človeku pôsobilo tak, že ho to viedlo k tomu, aby usudzoval, aby zo svojho ja vkladal do sveta niečo, čo tu skôr nebolo. Grécky génius to vyjadruje tým, že hovorí: Prométheus vložil do ľudskej prirodzenosti zmysel, ktorý jej umožňuje, aby pomocou nástrojov spracovávala jednotlivé veci života do podoby umeleckých produkcií. Prométheus je veľkým dobrodincom ľudí, ktorý dal v láske ľudstvu to, čo bude stále viac a viac rozvíjať. Zeus by - to je to sklamanie, ktoré Prométheus zažije - v človeku rozvinul len to, čo je nezávislé na súdnosti, nezávislé na počítaní a zvažovaní, čo by neviedlo k umeniam. Zeus nechal človeka bez ohňa.