Poznanie

Vývoj ľudského vedomia
Prométheov dar ohňa
Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja
Spravodlivosť a Titani
Upútanie Prométhea na zemi
Íó ako staré obrazné vedomie

Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja

Vyššie zvieratá, napríklad opice, nie je zvláštnosťou, keď prizerajú, ako sa ľudia zohrievajú u ohňa. Keď oheň opustia, zatiaľ čo ešte horí, potom sa zohrievajú tiež, ale čo neurobia, je, aby samé doniesli drevo a urobili oheň. Úzko to súvisí s predvídavým rozumom, že sa urobí niečo, čo má poslúžiť až neskôr. Je to predvídanie, čo je vyložené v Prométheovi, ktorý je priekopníkom v myslení. Vývoj je gréckym géniom vyložený v postave Prométhea.

V Diovi je možné vidieť to, čo nepôsobí v ľudskom ja, čo človeka nečiní súdnym, ale čo pôsobí len v ľudskom astrálnom tele. Grék zameria svoj pohľad na ľudskú prirodzenosť a povie si: tri bytostné články človeka (či si to povie v tejto forme alebo nie, je ľahostajné) pôsobia pudy, žiadosti a inštinkty. Tie musia hrať proti sebe. Čo tu múdro prestupuje astrálnu prirodzenosť, videl Grék v Diovi. Čo preniká do ľudského ja, čo vedie ja k vyššiemu stupňu, to videl v Prométheovi. Tak stáli proti sebe Zeus a Prométheus, tak ako astrálne telo a ja robiace si nárok na úsudok a rozum. Tak spolu bojovali v ja, ktoré cibrí astrálne telo.