Poznanie

1. Štúdium
2. Imaginatívne poznanie
3. Inšpirované poznanie
4. Príprava kameňa mudrcov
5. Zhoda makrokozmu s mikrokozmom
6. Pohrúženie sa do makrokozmu
7. Božská blaženosť

4. Príprava kameňa mudrcov

Kameň mudrcov je niečo, čo poznajú všetci ľudia, niečo, čo väčšina ľudí má čas od času v ruke, čo nachádzame na mnohých miestach na zemi, a o čom len človek nevie, že je to kameň mudrcov.

K štvrtému stupňu, k príprave kameňa mudrcov, dospieva človek cvičením dýchacieho procesu. Existuje rytmizácia dýchacieho procesu v rosenkruciánskom zmysle, o ktorej však môže byť oznámené niečo bližšieho len od človeka k človeku. Rosenkruciánsky žiak dostal určité pokyny, ako dýchať určitým spôsobom, v určitom rytme a s úplne určitými myšlienkovými formami. Tým sa jeho dýchací proces premení. Túto premenu si môžete predstaviť, len keď beriete ohľad na vývok: často kvapka aj kameň prerazí. Ani u najviac stojacich ľudí sa celý vnútorný proces nepretvorí z dneška na zajtrajšok, keď sa dýcha rosenkruciánskym spôsobom. Ale to, čo sa pri takom dýchaní v tele človeka pretvára, ide určitým smerom, totiž tak, že človek bude v budúcnosti schopný premieňať v sebe samom kysličník uhličitý v použiteľný kyslík, takže to, čo sa dnes deje vonku v rastline: premena kysličníka uhličitého v uhlík, to, čo dnes rastlina odoberá človeku, človekom bude prevádzané vo vlastnom orgáne, v orgáne o ktorom fyziológia a anatómia ešte nič nevie, ktorý sa však vyvíja. Človek potom vykoná zmenu sám. Miesto, aby vydychoval uhlík a odovzdával ho rastline, bude ho používať sám v sebe, bude budovať svoje vlastné telo pomocou uhlíka, ktorý musel pred tým odovzdávať rastline. Človek si vytvorí z uhlíku štruktúru tela, ktorá bude štruktúrou budúceho ľudského tela. Bude vedieť vytvárať svoju vlastnú rastlinnú substanciu vybudovanú na uhlíkovej štruktúre. To je alchýmia, ktorá vedie k vytvoreniu kameňa mudrcov.

Keď dýcha človek tak, ako mu prírodný dej predpisuje, potom k dýchaniu potrebuje rastliny. Keby neboli rastliny, nemohli by sme žiť, pretože rastlina nám dodáva kyslík a asimiluje uhlík, ktorý sami vydychujeme. Rastlina buduje vlastný organizmus z uhlíka a vracia nám kyslík, takže rastlinný svet stále obnovuje kyslík pre človeka. Ľudstvo by samo o sebe nemohlo existovať, keby sme odstranili rastlinný svet, vymrelo by. Rosenkruciánske školenie podáva návod, ako má človek špeciálne upraveným dýchacím procesom vypestovať orgán, ktorý v ňom bude môcť sám pretvárať uhlík na kyslík. Čo dnes robí rastlina vo vonkajšej prírode, to bude raz konať orgán, ktorý v sebe človek pestuje už teraz. To sa pomaly pripravuje, človek upravuje svoj dýchací proces, čím sám v sebe vytvára nástroj na prípravu kyslíka, aby sa stal bytosťou podobnou rastline - dnes je bytosťou nerastnou.

Bude v sebe zadržiavať uhlík a z neho potom vytvorí svoje vlastné telo. Preto jeho telo bude neskôr podobnejšie rastline. Potom sa bude môcť zblížiť s kopijou posvätnej lásky. Celé ľudstvo potom dosiahne vedomie, ktoré dnes získava zasvätenec, keď sa povznesie do vyšších svetov. To nazývame prebudovať ľudskú substanciu v substanciu, ktorej základom je uhlík. To je alchýmiou, ktorá povedie k tomu, aby si človek budoval svoje vlastné telo podobne ako dnes rastlina. Tento dej nazývame prípravou kameňa mudrcov a vonkajším symbolom toho je uhlie. Avšak uhlie sa stáva až vtedy kameňom mudrcov, až ho človek bude môcť vytvoriť sám svojím upraveným dýchacím procesom. Túto náuku možno oznámiť len od človeka k človeku, pretože je zahalená hlbokým mystériom, a až vtedy, až je žiak úplne očistený, môže sa mu toto tajomstvo oznámiť. Keby bolo dnes zverené verejnosti, potom by ľudia vo svojom egoizme týmito najvyššími tajomstvami uspokojovali svoje najnižšie potreby.