Poznanie

Pôsobenie Jánovho evanjelia na vznik Panny Sofie

Sila, prostredníctvom ktorej kresťan postupne získa vlohu k očiste astrálneho tela, pomocou ktorej by mohol svoje astrálne telo pripodobňovať Panne Sofii, aby tým prijal do seba Ducha Svätého - ktorý by inak tiež mohol byť rozprestretý po Zemi, bez toho, aby ho mohol prijať niektorý človek, keby sa jeho astrálne telo nepripodobnilo Panne Sofii.

Táto sila je daná tým, že Kristus preniesol na učeníka, ktorého miloval, teda na pisateľa Jánovho evanjelia, poslanie, aby zo svojho osvietenia zaznamenal pravdivo a verne palestínske udalosti, aby ich ľudia mohli nechať na seba pôsobiť. Ak ľudia nechajú dostatočne na seba pôsobiť to, čo je zaznamenané v Jánovom evanjeliu, tak je ich astrálne telo na ceste k tomu, aby sa stalo "Pannou Sofiou", a stáva sa potom prístupným pre prijatie "Ducha Svätého". Silou podnetu vychádzajúceho z Jánovho evanjelia sa stáva postupne vnímavým pre to, aby pocítilo a neskôr spoznalo pravé skutočnosti duchovného sveta. To uložil Kristus pisateľovi Jánovho evanjelia, toto poslanie, túto úlohu.

Keď si prečítate evanjelium, nájdete v ňom: Pod krížom stála matka Ježišova - v zmysle ezoterického kresťanstva "Panna Sofia" - a Kristus oslovuje z kríža učeníka, ktorého miloval:

"Toto je teraz tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe."(19,27)

To znamená: Silu, ktorá bola v mojom astrálnom tele a ktorá mu dala schopnosť stať sa nositeľom Ducha Svätého, túto silu prenášam na teba, zaznamenaj to, čoho mohlo dosiahnuť toto astrálne telo svojím vývojom! - "A učeník ju prijal k sebe", to znamená: napísal Jánovo evanjelium. A Jánovo evanjelium je to z evanjelií, do ktorého jeho pisateľ vtajil sily pre rozvoj "Panny Sofie". S kríža mu bolo udelené poslanie, aby ju prijal ako svoju matku, aby bol pravým interpretom Mesiáša. Vlastne to teda znamená: Vžite sa celo do zmyslo Jánovho evanjelia, spoznajte ho spirituálne, má silu doviesť vás ku kresťanskej katarzii, má silu dať vám "Pannu Sofiu", potom vám Duch Svätý, zjednotený so Zemou, udelí tiež osvietenie - v kresťanskom zmysle!