Poznanie

Vnímanie dávnych Chaldejcov
Spojenie Chaldejcov s Mesiacom
Počítanie roku dnes a u starých Chaldejcov
Prežívanie etáp života

Počítanie roku dnes a u starých Chaldejcov

Náš výpočet roka predpokladá 365 dní. Keby sme niekoľko storočí počítali stále ďalej tak, že by sme počítali rok o 365 dňoch, tak by to už nesúhlasilo s postavením Slnka. Robíme to preto tak, že každé štyri roky pridáme jeden deň. Potom sa za dlhšie časové obdobie približne zhodneme s postavením Slnka.

Chaldejci to nerobili ako my. Pre dlhšie časové obdobie mali podobné počítanie ako my, dosahovali ho však iným spôsobom. Pretože počítali s 360 dňami do roka, museli každých šesť rokov pridať celý mesiac, nie ako my po štyroch rokoch priestupný rok s pridaným dňom, ale po šiestich rokoch museli pridať jeden mesiac. Takže mali šesť rokov s dvanástimi mesiacmi, potom siedmy rok s trinástimi mesiacmi, šesť rokov sa dvanástimi mesiacmi, opäť siedmy rok s trinástimi mesiacmi a tak ďalej. Tieto veci boli spojené s intenzívnymi zmenami ľudského vedomia.