Poznanie

Možné omyly špiritizmu

Keď ide človek bránou smrti, ľudská individualita je zahalená astrálnym a éterickým telom. Po niekoľkých dňoch sa éterické telo odpútava od astrálneho tela a ja. V špiritistických sedeniach môže byť rozlíšené len znalcom, či sa jedná o komunikáciu so skutočnou individualitou alebo iba s odloženým éterickým telom. Táto éterická mŕtvola je v neustálej komunikácii s individualitou. Keď sa okľukou cez médium vytvorí spojenie s duchovným svetom, tak sa najprv vytvorí spojenie s telom éterickým a človek nemôže mať istotu, či sa touto okľukou dostane k individualite.

Je možné, že éterické telo, ktoré sa oddeľuje od vlastnej ľudskej individuality, ukazuje určitý druh vlastného života, ktorý je pre laika zameniteľný so životom individuality. Nemôžeme sa domnievať, že toto éterické telo, ktoré je teraz prenesené do éterického sveta, poukazuje len na spomienky, len na základe toho, čo tu človek prežil, ale to telo sa prejavuje ako živá individualita. Môže zvestovať a vytvoriť niečo úplne nové. A aj keď sa domnieva, že týmto spojením s éterickým telom je v spojení s individualitou, je na nesprávnej stope. Myšlienky na zomrelého, rozmanité spomienky, to všetko sa odovzdáva cez mediálne sily média éterickému telu, a éterické telo niekedy prináša prekvapujúce odpovede, ktoré sa vynímajú tak, akoby odpovedala samotná osobnosť smrteľníka. V skutočnosti sa ale môžeme zaoberať len odloženou éterickou mŕtvolou.