Poznanie

Eurydika

Keď zvestovatelia ducha boli muži, potom to, čo im bolo sprostredkované z duchovného sveta, vnímali v ženskej podobe. Orfeus tam, kde mal rýdze vzťahy k duchovným mocnostiam, pretože už bol synom tráckého riečneho boha, bol vystavený možnosti, nepodržať to, čo sa mu zjavovalo skrze jeho vlastné éterické telo. A čím viac sa vžíval do fyzického sveta a vyjadroval to, čím bol ako syn svojej zeme, tým viac strácal svoju schopnost jasnozrenia. Popisuje sa to tak, že pohryzením zmije - to znamená tým, čo z neho vychádza ako ľudské - je mu odňatá Eurydika, jeho zjavovateľka, jeho duševná nevesta, a že je unesená do podsvetia. Mal ju znovu dostať skrze iniciáciu, ktorú potom musel prežiť. Všade, kde sa hovorí o "ceste do podsvetia", je mienená - iniciácia. Skrze iniciáciu mal teda opäť získať svoju manželku. Bol však už príliš silno spojený s fyzickým svetom. Dosiahol síce schopnosti k zostupu do podsvetia, keď sa však vracal, keď opäť uzrel svetlo dňa, Eurydika zmizla. Prečo?

Pretože keď uzrel svetlo dňa, urobil niečo, čo urobiť nesmel: obzrel sa, pozrel sa naspäť. To znamená prestúpil príkaz, ktorý mu prísne uložil boh podsvetia. Aký je to príkaz? Že fyzický človek, ako dnes žije na fyzickej úrovni, sa nesmie ohliadnuť na ​​charakterizovanú chvíľu, kde spočívajú makrokozmické zážitky z detstva, a ktoré, keby prenikli do neskoršieho vedomia, by priniesli staré jasnozrenie. Nesmieš - hovorí boh podsvetia - požadovať, prehliadať tajomstvo detstva, spomínať na to, kde je zriadený prah. Pretože to urobil, stratil schopnosť jasnovidectva. Touto stratou Eurydiky sa nám popisuje na Orfeovi niečo mimoriadne jemného. To, že sa človek stáva obeťou fyzického sveta - je potom len dôsledok. S podstatou, ktorá svojimi koreňmi ešte tkvela nadzmyslovo, prenikol do toho, čím sa musel stať na fyzickej úrovni. Tým na neho dorážajú všetky sily fyzickej úrovne, a Orfeus stráca Eurydiku, svoju vlastnú nevinnú dušu, ktorú moderný človek musí stratiť. Stráca ju, a sily do ktorých je presadený, ho rozoderú. Toto je potom akousi Orfeovou obeťou.