Poznanie

Dva stavy somnambula

V určitých prípadoch existuje iný stav, kde normálny stav je prerušený čo sa týka spánku. Keď sú astrálne telo a ja mimo éterického a fyzického tela, a v tomto ja a astrálnom tele dochádza ku skutočnostiam, ktoré nepatria do tejto duchovno-duševnej zložky a v spánku je prežívané príliš duchovnosti z Ja a astrálneho tela (podobne ako inak môže dôjsť k prílišnému prežívaniu fyzickej a éterickej oblasti prírody), potom vzniká stav jasnovidectva hraničiaci s patológiou. Človek potom do spánku vnáša určitú silu k vnímaniu duchovna. A do bdelého stavu potom opäť prenáša spomienky na toto duchovné vnímanie, ktoré je abnormálnym spôsobom prítomné medzi zaspaním a prebudením. Toto duchovné vnímanie však plynie predovšetkým do snov. Prejavuje sa v živých snoch a keď na tieto sny správne pozeráme, vypĺňajú nasledujúci proces.

Predpokladajme, že fyzicky chorý je založený tak, ako bolo opísané. Svojimi duchovno-duševnými článkami sa ponorí dole do fyzického a éterického tela. Vo svojom fyzickom a éterickom tele prežíva to, čo prebieha ako silný proces odbúravania vo fyzickom a éterickom tele, prežíva akýsi spätný proces v prírode. V somnambulnom stave potom opíše, ako prežíva chorobu. Predpokladajme teraz, že je svojím astrálnym telom a ja vonku a tu v duchovne prežíva vonkajšiu prírodu. Predpokladajme, že tu vnútri prežíva nejaký chorý orgán, ktorý ochorel práve kvôli tomu, že sa v ňom chorobným spôsobom prejavuje určitý vonkajší proces. To človek prežíva v somnambulnom stave a opisuje tento vnútorný pochod. Ak sa nachádza človek v protichodnom stave, pôsobí stav somnambulizmu dovnútra jeho ja a astrálneho tela, keď sú mimo éterické a fyzické telo. Keď to, čo je prežívané v elemenentárnych duchovných pochodoch prírody, vstúpi do snov, človek prežije duchovno, ktoré je v mineráloch, prežije zodpovedajúceho ducha minerálu. A sníva o svojom lieku. To je súvislosť života mnohých somnambulov so striedaním oboch stavov.

V prvom stave sníva o svojej chorobe, v druhom stave sníva o svojom lieku. A tak máme pred sebou spôsob, ako sa v dávnych mystériách hľadal chorobný stav a jeho terapiu.