Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Uzdravenie syna kráľovského úradníka

Potom, čo úradník oznámil Ježišovi svoje trápenie, môžeme čítať: "Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn je živý. Ten človek uveril slovám, ktoré hovoril jemu Ježiš, a išiel." Opäť tu boli dve duše, ktoré spolu súhlasili: duša Kristova a duša otca chorého syna. A ako pôsobia slová Kristove: "Choď, tvoj syn je živý"? Pôsobia tak, že v druhej duši roznietia silu uveriť tomu, čo bolo týmito slovami povedané. Tieto dve sily pôsobili spolu. Kristovo slovo malo silu vzplanúť takým spôsobom v druhej duši, že úradník uveril. Keby býval ten človek neuveril, nebol by uzdravený jeho syn. Tak pôsobí jedna sila na druhú. Na to musia byť dvaja. Tu však už máme vyššiu mieru sily Kristovej. Pri svadbe v Káni potrebovala ešte táto sila, aby vôbec mohla pôsobiť, zosilnenie silou matky. Teraz pokročila doba natoľko, že Kristova sila mohla preniesť roznecujúce slovo do duše úradníka. U Kristovej sily nastáva stupňovanie.

Teraz sa však malo pôsobiť nielen na telo, ale až do najväčších hlbín duše. Lebo len týmto spôsobom mohol Kristus pôsobiť prostredníctvom otca na syna kráľovského úradníka. Keby dal prúdiť silám len do tela éterického, potom by to nepostačilo. Muselo sa pôsobiť na telo astrálne, pretože práve toto telo astrálne sa dopúšťa hriechu. Pôsobením na éterické telo možno premeniť vodu na víno, ale ak sa chce pôsobiť na druhú osobnosť viac, treba siahnuť do hlbšej vrstvy. Na to bolo potrebné, aby Kristus trojitú schránku Ježiša ďalej spracoval. Kristus sa tým nestáva iným! Spracováva len trojitú schránku Ježiša. A v ďalšej dobe ju spracúva tak, aby sa viac ako predtým éterické telo uvoľnilo od tela fyzického. Nastala teda doba, kedy v trojitej schránke Ježiša sa uvoľnilo éterické telo od tela fyzického. Tým však získalo nad fyzickým telom väčšiu vládu. Mohlo v tomto fyzickom tele uskutočniť ešte mocnejšie činy ako predtým, mohlo použiť mohutných síl až do fyzického tela. Astrálne telo v trojitej schránke Ježiša malo mocne pôsobiť tak, aby potom telo éterické získalo veľkú moc nad telom fyzickým. Ako môže astrálne telo tak silno pôsobiť? Môže pôsobiť tým, že si osvojí správne city, takže keď sa týmto správnym citom oddáva (ohľadom toho, čo sa deje v našom okolitom svete), že sa predovšetkým uvedie do správneho pomeru k ľudskému egoizmu (sebectvu). Kristus pôsobil tak, aby sa dostal do správneho pomeru ku všetkému egoizmu v okolí.