Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Uzdravenie chorého pri jazere Bethesda

Tu sú dôležité slová: "Ježiš mu povedal: Vstaň, vezmi svoje nosítka a choď!" Keď predtým chorý hovoril o potrebe zostať ležať, že by sa nemohol pohnúť: "Pane, nemám nikoho, kto by ma odniesol do rybníka, keď sa voda zvíri. Keď já idem, iný už predo mnou do neho zostupuje." Ale Kristus k nemu hovorí (a to je opäť dôležité, že je to v deň sabatu, keď je všade slávnostná nálada, čas najvýznačnejšej ľudskej lásky) - a to, čo chce povedať, halí do týchto slov: "Vstaň, vezmi svoje nosítka a choď!" A tieto slová musíme mať pospolu ešte s inými, ktoré hovorí Kristus tomuto človeku a ktoré sú rovnako dôležité: "Hľa, si zdravý. Nehreš viac, aby sa ti neprihodilo ešte niečo horšie." Čo to znamená? Znamená to, že choroba 38 rokov chorého súvisela s jeho hriechom. Kristus vlial do jeho duše silu na urobenie niečoho, čo zasahuje u druhého človeka až do jeho morálne-duševnej prirodzenosti. Tu máme teda ďalšie stupňovanie Kristovej sily.

Skôr išlo o niečo, čo malo pôsobiť do tej miery, aby sa uskutočnil dej fyzický. Teraz však je tu choroba, o ktorej hovorí sám Kristus, že súvisí u chorého s jeho hriechom. Ježiš Kristus v tejto chvíli vie, ako zasiahnuť do vlastnej duše chorého. Predtým bolo ešte potrebné Otca, ale teraz pôsobí sila Kristova do duše chorého priamo, čo získava ešte osobitné čaro tým, že sa to deje v deň sabatu. Píše sa ďalej: "Vtedy povedali Židia tomu uzdravenému: Dnes je sabat, nesluší sa tebe lôžka nosiť." Nehľadeli na to, že bol uzdravený, ale že o sabate niesol svoje lôžka! K uzdraveniu tohto chorého patrila teda celá situácia, že sa pôsobilo práve v tento posvätný deň. V samotnom Kristovi je táto myšlienka: Ak má byť sabat Bohu naozaj svätým, potom musí mať duša vplyvom božskej moci v tento deň špeciálnu silu. Touto silou pôsobil Kristus na toho, ktorý tu pred ním stál: táto sila sa preniesla na vlastnú dušu chorého. A zatiaľ čo predtým nenašiel chorý vo svojej duši žiadnu silu, ktorá by mohla premôcť následky hriechu, túto silu teraz má pôsobením sily Kristovej. Opäť stupňovanie Kristovej sily.