Nový zákon

Uzdravenie porazeného - ochrnutého

V evanjeliu u Lukáša sa hovorí o uzdravení porazeného (Luk. 5,17 - 26). Ide vlastne o uzdravenie ochrnutého. Tieto formy ochorenia pochádzajú z vlastností éterického tela. Tu Kristus silami svojej individuality docieľuje nielen účinky až do astrálnych tiel, ale až do éterických tiel - takže aj ľudia, ktorí majú niečo chybného v éterickom tele, môžu byť uzdravení. Ježiš Kristus hovorí o tom, čo väzí v tele éterickom ako o hlbšom hriechu. Poukazuje na to, že treba najprv odstrániť duchovné podnety spôsobujúce chorobu - nehovorí totiž chromému rovno: "Vstaň a choď", ale obracia sa k príčine, ktorá pôsobí ako choroba až do éterického tela. Hovorí: "Odpustené sú ti hriechy", čiže musí najprv odísť to, čo ako hriech vstúpilo až do éterického tela.

V evanjeliu vidíme, že Kristus dokáže svoju silou vyliečiť aj tie choroby, ktorých korene sú vo fyzickom tele. Kto chce odstraňovať choroby vo fyzickom tele, musí však poznať tajomné účinky, pôsobiace z fyzického tela jedného človeka na fyzické telo druhého človeka. Ak chceme pôsobiť z ducha, nemôžeme sa pozerať na človeka ako na bytosť uzatvorenú vo vlastnej koži. Môžeme použiť príslovie, že náš prst je múdrejší, ako sme my sami. Náš prst vie, že v ňom môže prúdiť krv len vďaka tomu, že prúdi riadne celým telom, a vie, že by uschol, keby bol oddelený od ostatného organizmu. Tak by aj človek musel vedieť, keby naozaj videl do pomerov svojho tela, že svojou fyzickou organizáciou patrí k celku ľudstva, že ustavične prechádzajú vplyvy z jedného na druhého a že ako jednotlivec vôbec nemôže oddeľovať svoje fyzické zdravie od zdravia celého ľudstva.