Nový zákon

Tvoje hriechy sú ti odpustené

Čo znamená pre ľudskú dušu, ak hovorí z príkazu Kristovho ten, kto tak smie hovoriť: "Tvoje hriechy sú ti odpustené" (Mar. 2, 5)? To znamená, že ten smie potvrdiť: Teba síce očakáva karmické vyrovnanie, ale Kristus obrátil tvoju vinu a hriech tak, že neskoršie neponesieš nesmiernu trýzeň pozerať sa naspäť na svoje viny, ktorými si zničil kus bytia Zeme. Kristus ich zmazáva. K tomu je však potrebné mať určité vedomie, ktoré je požadované, vedomie, ktoré smie vyžadovať ten, kto chce odpúšťať hriechy: Uvedomenie si viny a uvedomenie si toho, že Kristus môže vziať vinu na seba. Potom znamená výrok "Tvoje hriechy sú ti odpustené" kozmickou skutočnosťou, nie skutočnosťou karmickou.

Kristus ukazuje na jednom mieste pozoruhodne, ako sa stavia k tejto otázke. Voči tým, ktorí s preklínaním privádzajú pred Neho cudzoložnicu (Jn 8, 1-11). Voči týmto ľuďom predstupuje Kristus tak, že píše do zeme a ďalej odpúšťa, vôbec neodsudzuje. Prečo píše Kristus do zeme? Pretože pôsobí karma, lebo karma spôsobuje objektívnu spravodlivosť. Dej, skutok cudzoložnice nemôže byť vymazaný. Kristus to naznačuje jeho vpísaním do zeme. Inak je tomu s duchovným, nie pozemským následkom, duchovný následok berie Kristus na seba. Že Kristus odpúšťa, to neznamená zmazanie viny v absolútnom zmysle, ale berie na seba následky toho, čo objektívne bolo spôsobené.