Nový zákon

Toto je môj milovaný syn, dnes som ho splodil

Keď premyslíte, čo by to znamenalo, keby sa do nejakého človeka vmiesila všetka súvislosť s makrokozmom, ktorá tu nejasne existuje v prvých rokoch detstva, ktorá ale, pretože dieťa nemá vedomie ja, ešte nemôže skutočne žiariť.

A keď ďalej uvážite, že pri jej zjasňovaní v neskoršom vedomí by sa vytváralo niečo, vpadávalo by do nás niečo čo ​​nepochádza z človeka v nás, ale čo pochádza z hlbín sveta, z ktorých sa rodíme - potom máte interpretáciu slov, prenesených tu vzhľadom k tomu, čo spodobuje znášajúca sa holubica: "Toto je môj milovaný syn; dnes som ho splodil! "To znamená: Tu sa do Ježiša inkarnoval Kristus, bol "splodený", Kristus, ktorý sa zrodil v Ježišovi v okamihu Jánovho krstu, a ktorý stál na výške vedomia, ktoré inak ľudia majú iba v prvých rokoch detstva, avšak s kompletným kozmickým pocitom spolupatričnosti, ktorý by dieťa muselo mať, keby vedelo, čo cíti v prvých troch rokoch. Potom ale obdržia úplne iný význam i slová: "Ja a Otec (kozmický Otec) jedno sme!"