Nový zákon

Posadnutosť

Sú choroby, ktoré majú pôvod v astrálnom tele človeka. To, ako sa prejavujú, súvisí s celkovou bytosťou človeka. Ak má dnes niekto zlé mravné vlastnosti, budú pravdepodobne obmedzené iba na to, že sú zlými vlastnosťami duše. Pretože dnes duša nemá onú vládu nad telom, akú mala v čase Krista, nestane sa každý hriech tak ľahko aj vonkajšou chorobou. Ale blížime sa postupne krok za krokom stavu, kedy sa éterické telo začne opäť vysúvať z fyzického tela. Preto nastáva pre ľudstvo epocha, kedy musí byť veľmi dbané toho, aby sa duševné nectnosti mravného a duchovného rázu neprejavovali aj fyzicky ako choroby. Tá doba už teraz začína. A mnohé z tých chorôb, o ktorých sa dnes hovorí ako o chorobách napoly duševných, napoly telesných - nervové ochorenia našej doby - naznačujú začiatok tejto epochy.

Pretože dnešní ľudia do seba vstrebali vo svojich vnemoch a vo svojom myslení neharmoničnosť vonkajšieho sveta, môžu takéto veci viesť pochopiteľne len k javom, ako je hystéria a javy jej podobné. V čase, keď sa Kristus objavil na Zemi, boli v jeho okolí mnohí ľudia, u ktorých sa hriechy, najmä však povahové previnenia zo zlých vlastností, pôvodom zo skoršej doby, prejavovali chorobami. Takéto previnenia, ktoré v zásade kotvia v astrálnom tele a navonok sa prejavujú ako choroba, nazýva Lukáš "posadnutosť" - pri nej človek priťahuje do svojho astrálneho tela cudzích duchov a nie je pánom svojho celého ľudstva vplyvom svojich lepších vlastností. U ľudí, u ktorých sa ešte vyskytovalo niekdajšie oddelenie éterického tela od fyzického, dochádzalo v oných časoch vo veľkej miere k tomu, že zlé vlastnosti, pôsobili tak, ako nám to popisuje Lukáš - ako druhy chorôb, ktoré sa vyjadrujú posadnutosťou. A teraz nám Lukáš ukazuje, ako blízkosťou a príhovorom onej individuality, ktorá bola prítomná v Kristovi, sa takí ľudia uzdravovali, ako to zlé, čo v nich pôsobilo, bolo z takých jednotlivcov vypudzované.