Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Nasýtenie 5.000 ľudí

Aby to, čo sa má stať, mohol urobiť, používa duší učeníkov, ktorí boli s ním, ktorí postupne pomaly zreli k duchovnej výške. Sú okolo neho a on v nich môže teraz prebudiť duševnú silu dobra: Jeho sila sa vylieva do síl učeníkov. Stupňovanie Kristovej sily vidíme aj tu. Predtým dal Kristus svojej sile vprúdiť do duše 38 rokov chorého, teraz však pôsobí jeho sila do duševnej sily učeníkov. Sila sa rozšírila od duše jedného na duše druhých, čím sa zväčšili. V dušiach učeníkov žije už teraz teda aj to, čo žije v duši Kristovej.