Nový zákon

Biely kôň
Ryzý kôň
Vraný kôň
Plavý kôň
Duše poztínaných
Zemetrasenie
Mlčanie na nebi

Otvorenie piatej pečate - Duše poztínaných

"Videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našu krv na tých čo obývajú zem? Každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni", - ktorí majú byť zabití vo vonkajšom tele (čo do vonkajšej podoby), a v duchovne opäť ožiť.

Vystúpi nový symbol (nové znamenie) pre tých, ktorí porozumeli a nasledovali volanie toho, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Tí sa teraz objavujú pod symbolom tých, ktorí majú biele rúcha, ktorí sa odeli do schránky nesmrteľného, večného duchovného života. A ďalej sa nám rozpráva, ako sa vynorí všetko, čo speje nahor k dobru, a čo sa prepadá do zla. Je to jasne vyjadrené: "A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali.