Úvod

Stránka sa venuje otázke zla v nás, okolo nás i jeho pôsobenia z mimoľudských dimenzií. Najskôr v terminológii švajčiarskeho psychológa Junga temnej stránke v nás, ktorú nazýva Tieňom. Ďalej temným bytostiam pôsobiacim v našom podvedomí, manifestácii zla v 20 storočí, pôvodu zla, zmyslu zla a pár zdrojom o zle, ktoré sú možno fikciami a možno nie.