Kristus

Východné lóže proti Kristovmu éterickému návratu

Iným spôsobom, ako západné bratstvá pôsobia proti éterickému zjaveniu Krista východné, predovšetkým indicko-tibetské bratstvá ľavej ruky. Nepracujú vo svojej spirituálnej podstate s dušami zomrelých, lebo východné inkarnácie nedávajú ľuďom dostatočné sily na to, aby si udržali vedomie ja po smrti rovnako silné, ako je to možné pri západnom človeku, ale s inými, nie menej problematickými okultnými silami. Ako vieme z antroposofie, oddeľuje sa počas prvých troch dní po smrti človeka éterické telo od astrálneho tela a od Ja. Potom sa toto éterické telo za normálnych okolností dostáva do svetového éteru a rozpúšťa sa v ňom. Tieto východné bratstvá používajú určité okultné metódy, aby éterickým telám ľudí, ktorí patria počas života k niektorej takejto lóži alebo bratstvu, zabránili dlhšiu dobu, aby sa vo svetovom éteri rozpustili. A tak sa môžu v duchovnom svete hraničiacom so Zemou tieto umelo udržiavané éterické telá zomrelých zjavovať ako zvláštny druh démonov, ktorí zostávajú v spojení s takými lóžami. Lebo západné lóže okultne spájajú svojich mŕtvych priamo s matériou, východné lóže ľavej ruky pracujú s démonickými duchmi, teda s duchmi, ktorí nepatria k pozemskému vývoju, ale ktorí sa vkradnú do vývoja Zeme tak, že použijú pre svoje pôsobenie ľuďmi odložené éterické tela. Démoni, ktorí nepatria k pozemskému vývoju, to sú najmä tí démoni, ktorí podliehajú v duchovnom svete priamo Soratovi. Týmito okultnými manipuláciami sa pokúšajú východné bratstvá zabrániť predovšetkým tomu, aby ľudstvo prijalo mystérium Golgoty s jeho impulzami pre vývoj. Tak skúšajú pôsobiť všetkými prostriedkami proti éterickému zjaveniu Krista, aby Kristus ako individualita, ktorá má ísť po Zemi v éterickom tele, zostal bez povšimnutia.

Na Zemi existujú národy, ktoré majú ako prirodzenú vlastnosť éterické telá ľudí utvárané tak silno národnostne, že potrebujú po smrti oveľa dlhšiu dobu na to, aby sa rozpustili, ako éterické telá iných národov. Také éterické telá - najmä keď ich držitelia nemali vo svojom poslednom pozemskom živote žiadny sklon k duchovnému svetu - môžu byť použité odporujúcimi mocnosťami, aby v našej dobe spolupôsobili proti imagináciám éterického Krista, takže vzniká nebezpečenstvo, že sa zjaví Kristus vo falošnej postave, vo falošnej imaginácii. A keď sa táto tendencia objaví už u bežných, aj keď mierne stuhnutých éterických tiel zomrelých, potom sa rozrastie do obrovských rozmerov, keď sa takého ľudského éterického tela machináciami spomínaných bratstiev zmocní Soratovi slúžiaci démon, ktorý sa v tomto éterickom tele uhniezdi. Tak použijú tieto nerozpustené éterické telá zomrelých Soratovi démoni v duchovnom svete ako mocný prostriedok na to, aby pôsobili v spomínanom zmysle proti čistému obrazu, v ktorom sa musí éterický Kristus zjaviť.

Práve toto tajomstvo je východným bratstvám známe. Preto sa pokúšajú takými éterickými telami, osídlenými Soratovými démonmi, vzdialiť imagináciu éterického Krista tak ďaleko, aby k nej ľudia neobrátili svoju pozornosť, prípadne aby ju zamerali na niečo celkom iné. Aby tento vzťah ku Kristovi ešte viac zmiatli, rozširujú tieto lóže v oblastiach Ázie akýsi druh uctievania démonov a ich zodpovedajúcu podporu, ktorá má nahradiť naozajstné vnímanie éterického Krista. Rudolf Steiner to opisuje takto: "Predok je jednoducho ten, kto odložil svoje éterické telo, v ktorom sa rôznymi machináciami lóže usídlili démoni. To potom vedie k uctievaniu predkov. Ale títo predkovia, ktorí sú uctievaní, sú v skutočnosti démonické bytosti, ktoré sa usadili v éterických telách takto postihnutých predkov". Týmto spôsobom dnes pôsobia východné lóže proti Kristovu éterickému návratu. Tak prebieha z dvoch strán [zo západných a východných lóží] boj proti Kristovmu impulzu z éterického sveta.