Kresťanstvo

Strážcovia Svätého Grálu

Istý počet ľudí, ktorí boli živými mŕtvymi, vstúpili do duchovného sveta, sa stali, ak to boli ľudia zvlášť vyvolení, strážcovia Svätého Grálu. Zvlášť vyvolení živí mŕtvi boli ustanovení za strážcov Svätého Grálu. A povesť o svätom Grále nikdy úplne nepochopíme, ak nevieme, kto vlastne boli strážcovia Grálu. Avšak povedať, že potom ale strážcovia Grálu neboli skutoční ľudia, to by ľuďom na začiatku stredoveku pripadalo smiešne. Boli by totiž povedali: Čo si vy, tieňové figúry, ktoré chodíte po zemi, myslíte, že ste niečo viac než tí, ktorí zomreli a teraz sa zhromažďujú okolo Grálu?

Ak sa vcítime do duší žijúcich na zemi v staroveku, začiatku stredoveku, tak vnímame, že človek mal povedomie o súvislosti s duchovným svetom. Preto si vraveli: Ľudia, ktorí sú tu na Zemi, boli iste vytvorení predovšetkým zo svojej bezprostrednosti, niečím riadnym sa však dnešný človek stane až vtedy, ak prijme to, čo mu môže dať niektorý z živých mŕtvych. Na fyzických ľudí na Zemi sa v istom zmysle pozeralo tak, ako keby vlastne boli len archou pre živých mŕtvych v ich vonkajšom pôsobení. Jednou zo zvláštností týchto stáročí bolo, že si človek hovoril: Ak chcú títo živí mŕtvi tu na Zemi zariadiť niečo, k čomu sú potrebné ruky, vstúpia do fyzicky žijúceho človeka a zariadia to jeho prostredníctvom.