Kresťanstvo

Rytieri Kráľa Artuša

Na úsvite piatej epochy boli ľudia, ktorí sa nie na základe svojho školenia, ale na základe istých tajuplných pôsobení, ktoré sa diali, stali nástrojmi, nositeľmi kozmických pôsobení, ako vychádzali zo Slnka a Mesiaca pri ich prechode znameniami zverokruhu. A tajomstvo, ktoré mohla ľudská duša prostredníctvom týchto ľudí získať, boli opakovaním toho, čo bolo kedysi prežívané prostredníctvom duše cítiacej. A ľudia, ktorí vyjadrovali premeny kozmických síl znameniami zverokruhu, boli nazývaní "rytiermi guľatého stolu kráľa Artuša".

Bolo ich dvanásť a boli obklopení húfom ďalších ľudí, oni však boli hlavnými rytiermi. Tí druhí predstavovali hviezdny zástup, do nich prúdili inšpirácie, ktoré boli skôr rozptýlené vo vesmírnom priestore, zatiaľ čo do zmienených dvanástich rytierov prúdili inšpirácie, ktoré prichádzali z dvanástich smerov zverokruhu. A inšpirácie, pochádzajúce zo spirituálnych síl Slnka a Mesiaca, boli znázornené kráľom Artušom a jeho manželkou Guinewrou. V spoločenstve okrúhleho stola kráľa Artuša tak máme poľudštený vesmír. Zo spoločenstva okrúhleho stola kráľa Artuša vychádzalo to, čo môžeme nazývať vysokou výchovnou školou pre pocitovú dušu Západu. Legenda tu v obrazoch vonkajších skutočností podáva správu o vykreslení vnútorných tajomstiev, ktoré sa na úsvite danej epochy diali s ľudskou dušou - ako rytieri spoločenstva okrúhleho stola kráľa Artuša putovali po Zemi a hubili netvorov a obrov.

To, čo sa tu podáva vo vonkajších obrazoch, poukazuje na snahy, ktoré platili pre ľudské duše, ktoré mali pokročiť v očisťovaní tých síl astrálneho tela, ktoré sa pre vidiaceho človeka vyjadrovali práve v obrazoch netvorov, obrov a pod. Na predstavu spoločenstva okrúhleho stola kráľa Artuša je teda viazané všetko, čo mala duša cítiaca prežiť prostredníctvom nového charakteru mystérií.