Kresťanstvo

Povesť o Barbarossovi

Pôvodne bola všetka moc odvodzována z toho, čo prešlo z Atlantídy. Tým, že si ľudia mysleli a že tušili, že nastáva súmrak bohov, sa s panovníckym rodom spájal tiež istý tragický rys. Hovorili si: Tí, ktorí chcú vedieť, sa síce môžu stať zasvätencami, musí ich však vystriedať niečo iné. Táto nálada sa odrazila predovšetkým v povesti o Barbarossovi. Barbarossa bol správne považovaný za pokračovanie dávnych franských panovníkov. Podrobnejšie verzia k bežnej povesti o Barbarossovi dodáva, že Barbarossa priniesol Svätý Grál z Ázie do Európy. On sám ako fyzická osoba pri tom zahynul a teraz čaká, až nadíde jeho čas. V tom sa odráža nálada stredoveku voči starému pohanstvu a novému kresťanstvu.

Ľudia začali spytovať vlastnú národnú dušu a povedali: Našu kultúru sme si priniesli zo starej Atlantídy. Je však určená na zánik, na jej miesto musí nastúpiť kresťanstvo. Vďaka kresťanstvu sa však táto kultura opäť pozdvihne, bude očistená a povýšená. Ľudia začali pracovať na prechode od konca zostupu k začiatku vzostupu. Začali si priebeh hlbšej nemeckej duchovnej kultúry predstavovať tak, že jasnozrivé atlantské vedomie bude vystriedané niečím, čo ešte musí prísť. Prirodzená statočnosť, zbožnosť, cnosť musela byť znovu získaná iným, novým spôsobom. Ľudia mali tri predstavy - predstavy troch určitých síl: Wotan, Wili a We. Wotan je intuitívna sila, ako ju predstavuje zasvätenec, Wili je samotná vôľa, We je cit, majúci tragický rys tam, kde sa stáva apokalyptickým. Teraz mala nastať iná doba. Vďaka kresťanskému učeniu malo dôjsť k priechodu a k novému vzostupu k tomu, čo bolo pred súmrakom bohov.

Že sa Barbarossa uchýlil do hory, znamená, že je zasvätencom. "Hora" je zasväcovacie mystérium. Kristus išiel so svojimi učeníkmi "na horu" - do mystéria. Havrani znamenajú zasvätenie Barbarossu. V perzskom zasvecovacom rituále sa rozlišuje sedem stupňov zasvätenia. "Havrani" znamenajú prvý stupeň osobného zasvätenia. Označujú doteraz existujúce spojenie zasvätenca s okolitým svetom. Spomeňme havranov Eliášových. Tiež u Wotana nachádzame havranov, ktorí sprostredkujú jeho komunikáciu s okolím. Tak mal okolo seba aj zasvätenec Barbarossa havranov, ktorí ho ešte udržiavali v spojení so svetom.

Barbarossa priniesol Svätý Grál z Orientu. Tento Svätý Grál bol uchovávaný na Mons salvationis, Hore spásy. Teraz ho obklopujú nástupcovia spoločenstva okrúhleho stola kráľa Artuša, dvanásť rytierov, ktorým sa k starému pohanskému zasväteniu dostalo zasvätenia kresťanského. Grál je symbolom kresťanského zasvätenia. Kto chcel byť zasvätený do tajomstiev Svätého Grálu, ten sa stal kresťanským zasvätencom. Kresťanským zasvätencom sa človek stane tým, že najprv prejde všetkými pochybnosťami a potom nájde pevnú oporu v spojení so samotným Kristom. Jedno je k tomu potrebné: bezprostredná dôvera ku Kristovi. Barbarossa sa vybral do Ázie, aby pátral po tajomstvách Svätého Grálu, aby sa mu dostalo kresťanského zasvätenia. Na ceste za svätým Grálom však zahynul. Musí čakať "v hore", kým kresťanstvo nedokáže nadviazať na skoršie zasvätenie. Barbarossa priniesol kresťanstvo, hlbšieho kresťanského zasvätenia však ešte nedosiahol.