Kresťanstvo

Milovať človeka, pretože je človek

Veľa sa hovorí o láske, pričom veľmi málo z toho, čo je za lásku považované vo vonkajšom živote, odpovedá tomuto citu.

Človek by si mal povedať: Neviem nič o ľudskej láske. Milujeme ľudí z rôznych dôvodov, to všetko ale nie je správne. Máme človeka milovať, pretože je človek. Kristus nám k tomu dal pravý príklad.