Kresťanstvo

Lohengrin

Labutí rytieri

V dobe staroveku, začiatku stredoveku boli ľudia, ktorí poskytovali svoju fyzickú schránku ľuďom, ktorým sa tu na Zemi dostávalo úcty a teraz sú v duchovnom svete natoľko významnými osobnosťami, že smú strážiť Grál.

A takýto človek sa venoval napríklad labutiemu rádu. Labutiemu rádu sa venovali ľudia, ktorí chceli, aby rytieri Grálu mohli cez nich pôsobiť tu vo fyzickom svete. A človeka, cez ktorého taký grálský rytier pôsobil tu vo fyzickom svete, nazývali labuťou.