Kresťanstvo

Gótske mystériá

V čase, keď začínajú krížové výpravy, a ešte o niečo skôr, nachádzame v jednom kraji na severe Španielska jedno dôležité mystérium. Mystériá, ktorá vtedy existovali, sa nazývali neskoršími gótskými mystériami. Ľudia, ktorí do nich boli vtedy zasväcovaní, sa nazývali templári čiže rytieri Svätého Grálu. K nim patril aj Lohengrin. Spoločenstvo rytierov Grálu predstavuje niečo, čo sa líši od iného rytierstva. Toto iné spoločenstvo rytierov malo svoje sídlo v Anglicku, vo Walese. Všetko, čo sa v stredoveku rozpráva o kráľovi Artušovi a jeho spoločenstve okrúhleho stola, nadväzuje na toto iné spoločenstvo zasvätencov.

Rozvíjali tajomstvo, ako na jar pučiaca príroda súvisí s tajomstvom kríža. Ide o to, aby si človek najprv uvedomil, že všetka sila vznikania, spočívajúca mimo zvieraciu a ľudskú ríšu, je zrejmá aj v ríši rastlín. Na jar vyviera z matky Zeme božská tvorivá sila. Žiaci museli poznať, že existuje táto súvislosť medzi silou, ktorá vychádza zo Zeme, keď sa pokrýva zeleným kobercom, a božskou tvorivou silou. Bolo im povedané: Vonku v otvárajúcich sa kvetných kalichoch vidíte silu, ktorá sa sústreďuje v semenách. Z kvetu vzídu nespočetné semená, ktoré, vložené do zeme, môžu vytvoriť niečo nové. Žiak potom celou svojou bytosťou cítil, že to, čo sa odohráva vonku v prírode, nie je nič iné ako to, čo sa odohráva aj v ľudskej a zvieracej ríši, čo sa však u rastliny odohráva bez žiadosti, úplne cudne.

Dušu žiakov musela prestúpiť nevinnosť a cudnosť, driemajúca v kvetných kalichoch rastliny. Ďalej im bolo povedané: Kvety otvára lúč Slnka. Medzi rastlinnou ríšou a ríšou božskou sa nachádzajú iné ríše, ríša zvieracia a ľudská. Všetky tieto ríše sú len prechodom od rastlinnej ríše k ríši božskej. V božskej ríši vidíme opäť ríšu nevinnosti a cudnosti, tak ako v ríši rastlín. V ríši zvierat a ľudí vidíme ríšu žiadosti. Potom sa ale poukázalo na budúcnosť: Raz zmiznú všetky túžby a žiadosti. Zhora nadol sa potom otvorí kalich, tak ako sa otvára kalich kvetiny, a zhliadne dolu na človeka. Ako sa slnečný lúč ponára do rastliny, tak sa vlastná vycibrená sila človeka zjednotí s týmto božským kalichom. Kvetný kalich môžeme duchovne obrátiť, tak aby sa zhora, z nebies skláňal nadol, a môžeme obrátiť slnečný lúč, tak aby sa od človeka pozdvihoval k nebesiam. Tento obrátený kvetný kalich, ako bol ako skutočnosť predstavovaný v mystériách, bol nazývaný svätým Grálom. Skutočný kvetný kalich rastliny je obráteným svätým Grálom.

To, čo predstavuje slnečný lúč, spoznáva každý, kto pozná okultizmus, a síce v podobe takzvanej čarovnej paličky. Kúzelná palička je poverčivo utváraný symbol duchovnej skutočnosti. Táto kúzelná palička bola v mystériách nazývaná krvavou kopijou. V tomto stvárnení vidíme pôvod Grálu na jednej strane a krvavej kopije na druhej strane, pôvodnú kúzelnú paličku skutočného okultistu. To sú malé náznaky nesmiernej hĺbky, sú to významné pravdy, ktoré sa odohrávali v páse na severe a západe Európy.

Vlastné tajomstvo vznešených mystérií prešlo na templárov na severe Španielska, na strážcov Grálu. Kým Artušovi rytieri sa zaoberali skôr svetskými záležitosťami, mohli byť templári pripravovaní na to, aby prijali tajomstvo ešte vyššie, totiž aby porozumeli veľkému tajomstvu Golgoty. Svätý Grál s očistenou krvou bol prinesený do Európy k templářom na hore Montsalvat. Titurel ako zakladateľ bol vyvolený a Grál prijal. Teraz došlo k prekonaniu krvi. Čisto fyzický aspekt krvi bol prekonaný aspektom duchovným.