Kresťanstvo

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František z Assisi

V 7. a 8. st. bola v blízkosti Čierneho mora významná zasväcovacia škola, v ktorej Buddha učil v duchovnom tele. V takých školách sú učitelia vo fyzických telách, ale pre pokročilých žiakov je tiež možné dostávať pokyny od učiteľa, ktorý učí v éterickom tele.

A tak tam učil Buddha tých, ktorí boli schopní vyššieho poznania. Medzi Buddhovými žiakmi bol i jeden, ktorý sa za niekoľko storočí inkarnoval v osobe sv. Františka z Assisi. Zvláštne chovanie Františka z Assisi i život jeho mníchov, podobajúci sa životu Buddhových žiakov, vyplýva v okolnosti, že sám bol žiakom Buddhovým.