Kresťanstvo

Povesť o Parsifalovi
Ako Steiner hľadal meno Parsifala
Ako sa naučíme pýtať?

Ako sa naučíme pýtať?

Pýtať sa sa naučíme len vtedy, ak dokážeme v sebe rozvinúť takú duševnú vyrovnanosť, aby sme si zachovávali úctu a pokoru pred posvätnými oblasťami života, ak dokážeme vo svojej duši odolať sklonu k vlastným úsudkom voči tomu, čo k nám má prenikať z posvätných oblastí života.

Pýtať sa sa naučíme len vtedy, ak dokážeme sa vpraviť do nálady očakávania, tak aby sa nám prostredníctvom určitej udalosti mohlo v živote niečo vyjaviť, ak dokážeme čakať, ak ponesieme v sebe istý ostych pred použitím vlastného úsudku práve voči tomu, čo k nám má prúdiť z posvätných oblastí bytia, ak neusudzujeme, ale ak sa pýtame nielen ľudí, ktorí nám môžu niečo povedať, ale ak sa pýtame predovšetkým duchovného sveta, ktorému nepredkladáme svoje úsudky, ale svoje otázky - a to už vo svojom naladení, vo svojom zmýšľaní.