Videá

Všeobecný základný príjem - utópia alebo perspektíva?
NZP: Historické zdroje a současná realizace

Marek Hrubec: Všeobecný základný príjem - utópia alebo perspektíva?