Videá

Sociálna trojčlennosť - Bratislava 30.5.2013

Slovensko české stretnutie k téme "Môže nám sociálna trojčlennosť priniesť riešenia? DK Ovsištské námestie 1, Bratislava

Hostia:
- Taťana Fischerová - je predsedkyňou a lídrom Klíčového hnutí, založeného na antropozofii, bola poslankyňou Parlamentu Českej republiky a v roku 2013 kandidovala na prezidentku.
- David Sulík - ekonóm, autor kníh "Zodpovedná spoločnosť" a "Sociálna trojčlennosť"
- Erich Šašinka - finančný riaditeľ, predseda antropozofickej spoločnosti, spoluzakladatel Waldorfskej školy a Utópie o.z.
- Martin Bobko - projektant, prekladateľ knihy o základnom príjme " Príjem pre každého" od Wernera Goetza
- Jiři Slimbach - podnikateľ, autor myšlienky konceptu ekonomickej reformy http://ekonomickareforma.cz/ a spolutvorca a propagátor myšlienky občianských snemov v ČR na trojčlennom princípe www.obcanskysnem.cz
- Gaudenz B. Assenza, D.Phil. (Oxon), M.P.A. (Harvard), doc., m.prof KU. V 90-tych rokoch napísal knihu k téme sociálna trojčlennosť. Momentálne pracuje na dlhodobom projekte Univerzita budúcnosti
- Emil Páleš - slovenský vedec, filozof a predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti).